Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výňatek z Osadního řádu

14. 1. 2011

Vážení zahrádkáři. Členská schůze schválila Osadní řád a usnesení vyplývající z nově schváleného Osadního řádu. Tento je platný od 7.1.2011  a to pro všechny uživatele zahrádek v naší zahrádkářské kolonii bez ohledu na to, zda má zahrádku ve vlastnictví či v pronájmu a je či není členem naší ZO. Předsedové osad budou mít od února k dispozici namnožené Osadní řády.Členům budou předávány s členskou známkou a nečlenům před zahájením zahrádkářské sezony. Jsou určitá opatření ohledně velkých ztrát při odběru vody v osadách, proto buďte prosím vstřícní ke správcům vodoměrů v každé osadě a mějte v paměti, že tito lidé tuto nemalou starost a odpovědnost vzali na sebe pro užitek všech osadníků.

Výňatek z Osadního řádu zahrádkové kolonie pro osady č. 1,2,2a,5,6,6a,7 a 7a.

Ke společnému užívání uživatelů pozemků v zahrádkové osadě slouží vodovodní řad, který vybudovali "zahrádkáři" při zakládání kolonie v roce 1963. Provozuje jej a spravuje ZO ČZS Rotava. S nečleny ZO ČZS, kteří rovněž využívají tento vodovodní řad uzavírá ZO ČZS smlouvy o užívání a úhradě za toto užívání.

Uživatelé zahrádek jsou povinni

......podílet se na udržování společných zařízení zahrádkové osady formou udržovacích příspěvků ve výši 50,-Kč za rok.

Platit náklady vodného a vpustit na pozemek pronajatý či ve vlastnictví osobu pověřenou odečty stavu vodoměrů.

Vlastník a uživatel zahrádky který není členem ZO ČZS, zaplatit nájem za užívání vodovodního řadu ve výši 150,-Kč za dobu ve vegetačním období. To znamená že celkem zaplatí za rok 15O,-Kč plus udržovací příspěvek 50,-Kč, celkem 200,-Kč.

.....pokud nečlen ZO ( uživatel zahrádky) odmítne uzavřít smlouvu o užívání vodovodu, zaplatit udržovací poplatek a úhradu poplatků, naskýtá se možnost odpojení od vodovodního řadu.

 

                                                        Za ZO ČZS Rotava  Jarmila Černá

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář